Tłumaczenia pisemne

Biuro tłumaczeń TECH-TEXT prowadzi szeroką działalność w zakresie tłumaczeń pisemnych. Nasz zespół oferuje profesjonalne tłumaczenie wszelkiego rodzaju tekstów z zachowaniem wszystkich standardów i wymogów, jakich oczekują od nas Klienci. Wykonujemy następujące rodzaje tłumaczeń pisemnych:

Tłumaczenia zwykłe – tłumaczenia tekstów o charakterze ogólnym oraz zawierających treści specjalistyczne wykonywane przez doświadczonych tłumaczy, niewymagające pieczęci tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe – zwane również tłumaczeniami uwierzytelnionymi bądź poświadczonymi. Są to tłumaczenia wykonywane przez tłumaczy przysięgłych posiadających uprawnienia nadane im zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Najczęściej są to tłumaczenia dokumentów dla urzędów i instytucji, które wymagają nie tylko przekładu treści, ale również jej uwierzytelnienia. Tłumacz przysięgły swą pieczęcią i podpisem poświadcza zgodność przetłumaczonego dokumentu z dostarczonym mu oryginałem. Do tekstów, które mogą wymagać tego typu tłumaczeń zaliczyć można m.in.:

 • dokumenty stanu cywilnego, między innymi akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu, zaświadczenia i dokumenty niezbędne przy zawieraniu związku małżeńskiego z cudzoziemcem itp.
 • dokumenty firmowe, np. zaświadczenia o nadaniu numeru NIP lub REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego itd.
 • umowy handlowe, takie jak umowy agencyjne, umowy o pracę, umowy ubezpieczeniowe, umowy kupna-sprzedaży nieruchomości itd.
 • dokumentację sądową, np. pełnomocnictwa, pisma procesowe, pozwy i wnioski.

Wszystkie tłumaczenia poddawane są weryfikacji merytorycznej i językowej, tak aby wyeliminować prawdopodobieństwo wystąpienia błędów oraz aby treść w pełni odpowiadała dokumentowi oryginalnemu.

Tłumaczenia specjalistyczne i techniczne

Biuro tłumaczeń TECH-TEXT od wielu lat świadczy usługi z zakresu tłumaczeń specjalistycznych i technicznych. Wykwalifikowani tłumacze posiadają bogate doświadczenie w tłumaczeniu fachowych tekstów z różnych branż. Przykładamy szczególną wagę nie tylko do poprawności merytorycznej tłumaczonego tekstu, ale również do tego, aby był dostosowany do kontekstu kulturowego i brzmiał dobrze pod względem stylistycznym. Zanim tłumaczenie trafi do rąk Klienta, podlega dokładnej weryfikacji, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować jego najwyższą jakość. Nasze biuro oferuje następujące rodzaje tłumaczeń:

Tłumaczenia specjalistyczne – tłumaczenie tekstów spoza zakresu ogólnego, które nie mają jednak charakteru technicznego. Są to teksty z dziedzin takich jak prawo, finanse i bankowość, marketing, zarządzanie, i in. Tłumaczenia prawnicze obejmują także dokumenty, które wymagają uwierzytelnienia. Nasza kadra wykwalifikowanych tłumaczy posiada długoletnie doświadczenie w przekładzie dokumentów prawniczych takich jak umowy, zaświadczenia, decyzje, wyroki, pełnomocnictwa, akty notarialne, wyciągi z rejestru handlowego, zaświadczenia o niekaralności i wiele innych. Wykonujemy także tłumaczenia z zakresu finansów i księgowości. Oferujemy w tym zakresie zarówno tłumaczenia przysięgłe jak i zwykłe. Znaczną część naszego portfolio tłumaczeniowego stanowią dokumenty finansowe niezbędne dla funkcjonowania każdej firmy. W naszej ofercie można znaleźć tłumaczenie wielu rodzajów dokumentów finansowych, m.in.: sprawozdań finansowych, faktur, rachunków przepływów pieniężnych, a także wszelkich dokumentów finansowych i księgowych znajdujących się w obiegu biznesowym.

Tłumaczenia techniczne – tłumaczenie tekstów z dziedzin technicznych to nasza specjalność. Doświadczenie zebrane w ciągu wieloletniej praktyki w zakresie przekładu tekstów z różnych branż przemysłowych i nie tylko pozwala nam zaoferować tłumaczenia najwyższej jakości. Ten niełatwy rodzaj tłumaczeń charakteryzuje się specjalistyczną terminologią, której znajomość jest nieodzowna, podobnie jak znajomość i rozumienie samych zagadnień oraz doświadczenie w przekładzie jako takim. Aby zapewnić naszym Klientom tłumaczenia techniczne najwyższej jakości, współpracujemy ze specjalistami i ekspertami z danej branży, którzy udzielają nam wsparcia merytorycznego. Nasze biuro tłumaczeń specjalizuje się głównie w tłumaczeniach z następujących dziedzin:

 • betony i prefabrykacja betonowa
 • kolejnictwo
 • energetyka tradycyjna
 • elektrociepłownictwo
 • energie odnawialne
 • budownictwo lądowe
 • lotnictwo
 • motoryzacja
 • chemia kosmetyczna i gospodarcza
 • telekomunikacja
 • finanse i bankowość
 • marketing
 • architektura wnętrz
 • tekstylia użytkowe
 • medycyna
 • patenty

Biuro TECH-TEXT z siedzibą w Warszawie świadczy usługi tłumaczeniowe także w zakresie tekstów medycznych. Mamy doświadczenie w przekładzie dokumentacji medycznej, m. in. badań klinicznych i laboratoryjnych, instrukcji dotyczących stosowania leków i preparatów farmaceutycznych, dokumentów medycznych, w tym np. kart przebiegu choroby, kart leczenia szpitalnego/wypisów ze szpitala, wyników badań obrazowych itd.

Szybka wycena