ICCX Central Europe 2017

Biuro tłumaczeń TECH-TEXT po raz kolejny zapewniło kompleksową obsługę tłumaczeniową jednej z największych konferencji branży betonowej w Europie Środkowo-Wschodniej

 

Dwudniowa konferencja z towarzyszącymi targami branżowymi, na których prezentowało się ponad 100 przedsiębiorstw – ICCX Central Europe 2017 – odbyła się w dniach 8 – 9 lutego 2017 w Hotelu Ossa Congress & Spa. W tym roku w ramach ICCX Central Europe 2017 otwarto również salę poświęconą kostce brukowej – Centrum kostki brukowej i drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych. Nowym punktem programu był trwający pół dnia kurs techniczny.

 

Program konferencji został podzielony na cztery sesje tematyczne. Aby uczestnicy różnych narodowości mogli wysłuchać wystąpień, były one tłumaczone symultanicznie. Tłumaczenie z języka niemieckiego i angielskiego na język polski zapewniło biuro tłumaczeń TECH-TEXT. Ponadto omawiane przez prelegentów prezentacje były wyświetlane na dwóch ekranach w języku angielskim i polskim. Tłumaczenie pisemne prezentacji zostało również przygotowane przez biuro tłumaczeń TECH-TEXT.

Dodatkową atrakcją, wprowadzoną po raz pierwszy do programu ICCX Central Europe 2017, był kurs techniczny poświęcony technologii betonów o konsystencji wilgotnej, który odbył się po zakończeniu głównej konferencji, w dniu 10 lutego 2017. Kurs techniczny zawsze cieszy się dużą popularnością podczas ICCX Russia odbywającej się corocznie w St. Petersburgu. Kurs był również tłumaczony symultanicznie przez tłumaczy TECH-TEXT z języka niemieckiego na polski, a następnie w równoległej kabinie z języka polskiego na angielski.

 

Tematyka konferencji jest wysoce specjalistyczna a w związku z tym niezwykle trudna, jednak TECH-TEXT ma duże doświadczenie w dziedzinie betonów i prefabrykacji betonu, ponieważ wykonujemy stale tłumaczenia pisemne i ustne z tego zakresu

 

Podczas dużych konferencji lub spotkań może się zdarzyć, że tłumacze nie reprezentują wszystkich wymaganych kombinacji językowych. Wówczas stosuje się tzw. relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy. W tym przypadku język polski był tzw. pivot language, czyli językiem pośrednim pomiędzy tłumaczeniem z niemieckiego na angielski. Tłumacz w jednej z kabin wykonywał tzw. retour, czyli tłumaczenie z języka ojczystego A na aktywny język obcy B, przekładając komunikat na język angielski, uznając przekład kolegi na język polski za komunikat wyjściowy. Takie rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie konferencji przy ograniczonej liczbie kombinacji językowych Jest to jednak rozwiązanie kompromisowe, ujawniające pewne wady, takie jak zwiększone ryzyko popełnienia błędu oraz opóźnienie pomiędzy wystąpieniem mówcy a momentem, w którym tłumaczenie słyszy odbiorca. Bywa to szczególnie problematyczne, jeśli podczas wystąpienia mówca coś prezentuje.

 

Na szczęście biuro tłumaczeń TECH-TEXT ma długoletnie doświadczenie w tłumaczeniu tego rodzaju wydarzeń, toteż konferencja udała się znakomicie a uczestnicy wyrażali zadowolenie z poziomu tłumaczenia. Cieszymy się z tego i czekamy na kolejne spotkanie za rok!

Szybka wycena