Konferencja ICCX Central Europe 2016

W dniach 11.02.-12.02.2016 odbyła się trzecia już konferencja branży prefabrykatów betonowych w Ossie. Biuro tłumaczeń TECH-TEXT z Warszawy zapewniło obsługę językową tego wydarzenia!

Jesteśmy dumni, że jako biuro tłumaczeń TECH-TEXT mogliśmy po raz trzeci wziąć udział w konferencji branżowej z dziedziny produkcji betonu i prefabrykatów betonowych. Wydarzenie to, w latach 2014 i 2015 zorganizowane pod nazwą Kongres ZBI, nabrało w tym roku wymiaru europejskiego, co znalazło wyraz w nowej nazwie: Pierwsza ICCX Central Europe.

Organizator konferencji, firma ad-media GmbH, powierzył nam jej obsługę językową. Biuro tłumaczeń TECH-TEXT przygotowało pisemne tłumaczenia techniczne materiałów konferencyjnych: prezentacji, streszczeń wykładów prelegentów etc. Tłumacze biura TECH-TEXT wykonali także tłumaczenie symultaniczne wykładów podczas konferencji.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu branżowym. Wierzymy, że pisemne i ustne tłumaczenia techniczne wykonane przez biuro tłumaczeń TECH-TEXT umożliwiły wszystkim uczestnikom śledzenie przebiegu konferencji i pełne zrozumienie zagadnień poruszanych podczas wykładów i dyskusji. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie za rok…

Szybka wycena