Poufność podstawą zaufania naszych Klientów

Według art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tajemnica przedsiębiorstwa to informacje organizacyjne, technologiczne, techniczne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, których poufność przedsiębiorca utrzymuje podejmując określone działania, polegające między innymi na podpisywaniu z kontrahentami umów o poufności czy też klauzul o poufności.

Umowa o poufności zobowiązuje stronę bądź strony umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji przekazywanych wzajemnie w toku pracy nad wspólnymi projektami bądź podczas wykonywania zleceń, jak również do zachowania w tajemnicy informacji o wynikach pracy.

Wykonując tłumaczenia dla naszych Klientów często otrzymujemy dokumenty o charterze poufnym, które są nam przekazywane w sposób wykluczający dostęp osób niepowołanych czy też wydostanie się informacji do wiadomości publicznej. Wykonane tłumaczenie jest przekazywane Klientowi także w sposób bezpieczny dla treści poufnych. Wiemy, jak istotne naszych klientów jest zachowanie poufności zarówno danych osobowych jak i tajemnic przedsiębiorstwa. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych jak również usługowych, w szczególności takich jak kancelarie prawne, notarialne czy patentowe. Dlatego dokładamy wszelkich starań aby zapewnić naszym Klientom w tym zakresie pełen komfort i pewność, że ich informacje są bezpieczne. Pliki przekazywane nam przez Klientów chronimy przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą systemów zabezpieczeń informatycznych.

Informacje poufne objęte są w naszym biurze tajemnicą służbową. Wszyscy pracownicy biura tłumaczeń TECH-TEXT podpisują zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji związanych z Klientami oraz świadczonymi dla nich usługami. Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie poufności i ochrony danych. Zobowiązanie do zachowania poufności podpisują także nasi współpracownicy pracujący poza biurem, tj. tłumacze, weryfikatorzy, konsultanci, pomoc techniczna a także osoby zatrudniane do wykonania określonych zadań. Zobowiązanie do zachowania poufności podpisujemy i przesyłamy Klientowi na każde życzenie.

Posiadamy także archiwum zleceń w którym przechowujemy wszystkie wykonane przez nas tłumaczenia przez minimum 1 rok od wykonania i udostępniamy Klientom na życzenie.

Powierzając nam dane Klienci mają pewność, że nikt niepowołany nie będzie miał do nich wglądu!

Szybka wycena