Szkolenie z SDL TRADOS 2015

W marcu i kwietniu 2016 pracownicy biura tłumaczeń TECH-TEXT odbyli szkolenia z obsługi programów pakietu SDL Trados 2015.

Program TRADOS 2015, którym posługuje się zespół biura tłumaczeń TECH-TEXT składa się z kilku pakietów: SDL Trados Studio 2015, SDL Multiterm Dekstop 2015, SDL Multiterm Administrator 2015. Oprogramowanie to służy do tłumaczenia wspomaganego komputerowo, tzw. CAT – Computer Assisted Translation. Program pozwala na budowanie pamięci tłumaczeń w postaci plików sdltm. W SDL Trados Studio tworzy się pliki bazy danych, w których przechowywane są jednostki tłumaczeniowe. Narzędzie to umożliwia wybranie z dostępnej, wybranej pamięci tłumaczeń najbardziej odpowiedniego w danym przypadku segmentu tekstu.

Korzystanie z pakietu programów SDL Trados 2015 wyraźnie usprawnia pracę nad tłumaczeniami i zarządzanie zarówno małymi, jak i dużymi zleceniami. Organizowanie zleceń w projekty ułatwia podział pracy między poszczególnych tłumaczy pracujących dla biura tłumaczeń TECH-TEXT. Procesy podziału tekstu, jego przekładu, korekty i w końcu weryfikacji przebiegają płynniej, a to dzięki temu, że każdy przypisany jest do konkretnej fazy projektu i wykonuje w jej ramach zadania, w których sprawdza się najlepiej.

Dzięki programom pakietu SDL Trados 2015 biuro tłumaczeń TECH-TEXT realizuje zlecenia szybciej i dokładniej, z zachowaniem jednolitej terminologii. Przekonaj się sam korzystając z usług biura tłumaczeń TECH-TEXT- zapraszamy do współpracy!

Szybka wycena