Tłumaczenie szkoleń z zakresu systemów kolejowych

Marzec był dla TECH-TEXT bardzo intensywnym miesiącem także dlatego, że wykonywaliśmy zlecenia poza miastem naszej siedziby. Jesteśmy w stanie zapewnić tłumaczenie w dowolnej lokalizacji w Polsce. Pomimo tego, że jesteśmy biurem tłumaczeń w Warszawie, niejednokrotnie wysyłamy naszych tłumaczy w różne miejsca na terenie kraju a także poza jego granicami. Tym razem nasi tłumacze pojechali do Siedlec, gdzie odbywały się szkolenia techniczne pracowników naszego Klienta, firmy Stadler, z zakresu systemów obsługi pociągów.

Tłumaczenia dotyczyły konserwacji i utrzymania drzwi pojazdów kolejowych, a także instalacji, obsługi i konserwacji pokładowego systemu komunikacji radiowej oraz instalacji, obsługi i konserwacji systemu sygnalizacji kabinowej i automatyzacji kompatybilnego z ETCS. Ten ostatni system stanowi element wdrażanego w Unii Europejskiej systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System), który ma zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego. Oznacza to stworzenie możliwości swobodnego poruszania się pociągów w sieciach kolejowych różnych państw bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw lub maszynistów.

ERTMS składa się z dwóch części: GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railways) i ETCS. GSM-R to cyfrowa łączność komórkowa dla kolei używana do transmisji danych wykorzystywanych do celów m.in. lokalizacji, telemetrii i telematyki oraz do transmisji głosowych. ETCS natomiast służy sygnalizacji kabinowej oraz automatyzacji procesu prowadzenia pociągów.

Z pomocą tłumaczenia konsekutywnego pracownicy zostali skutecznie przeszkoleni i zdobyli wiedzę, którą będą stosowaćw praktyce. Nasi tłumacze natomiast przygotowując się do wykonania zlecenia mieli okazję poszerzyć słownictwo oraz wiedzę branżową, co z pewnością wykorzystamy w przyszłości świadcząc dla Państwa najwyższej jakości usługi tłumaczeniowe.

Szybka wycena