InnoTrans 2016

Nasz Klient wziął udział w największym w Europie wydarzeniu branży kolejowej – jedenastych targach InnoTrans 2016. Podczas targów InnoTrans 2016 nasz Klient miał doskonałą okazję do zaprezentowania swoich innowacyjnych produktów i technologii.

Targi InnoTrans to Międzynarodowe Targi Technologii Transportu, największe na świecie tego typu wydarzenie poświęcone przede wszystkim transportowi szynowemu. Odbywające się co dwa lata w Berlinie InnoTrans stanowi niezwykłą okazję do spotkania się producentów, przedstawicieli publicznych i prywatnych przedsiębiorstw komunikacyjnych, inżynierów, decydentów z samorządów i ministerstw transportu z całego świata, a także pasjonatów kolejnictwa, którzy z niecierpliwością oczekują tego wydarzenia.

Na tegorocznych targach duży nacisk położono na cyfryzację, modernizację, rozwój ekologicznych środków transportu oraz łączenie usług biletowych, czyli na działania prowadzące do zwiększenia mobilności oraz swobody przepływu ludzi i towarów na rynku europejskim.

Podczas licznych spotkań z klientami i partnerami biznesowymi pracownikom naszego Klienta towarzyszył tłumacz biura tłumaczeń TECH-TEXT. Dzięki kompetencji językowej i znajomości branży, tłumaczenie przebiegło w sposób płynny, stwarzający warunki do swobodnej komunikacji i zapewniający osiągnięcie porozumienia na płaszczyźnie językowej. Potencjalni partnerzy biznesowi mogli skupić się na przedmiocie swych rozmów, zamiast na kwestiach językowych. Zapewnienie obsługi tłumaczeniowej na najwyższym poziomie było gwarancją stworzenia atmosfery profesjonalizmu i spokoju, tak pożądanej w czasie tego typu wydarzeń.

Już dziś cieszymy się na ponowne spotkanie w Berlinie.

Szybka wycena