Aktualności

Biuro tłumaczeń TECH-TEXT zyskało nowego Klienta, a wraz z nim nową specjalizację!

Jesteśmy dumni, że nasze biuro tłumaczeń TECH-TEXT poszerzyło grono Klientów o nową firmę. Jej misją jest projektowanie i produkcja prostych, niezawodnych urządzeń elektronicznych, dedykowanego im oprogramowania i aplikacji optymalizujących pracę ludzi. Nasz nowy Klient dostarcza przemysłowe urządzenia elektroniczne przeznaczone dla pojazdów transportu publicznego, realizuje wdrożenia projektów, zajmuje się ich serwisem, a także projektowaniem wizualizacji informacji pasażerskich oraz interfejsów i aplikacji użytkownika.

Firma ta od początku swej działalności uczestniczy w realizacji największych projektów w Polsce i Europie, pracując w środowisku międzynarodowych twórców oprogramowania. Do zadań podchodzi w sposób kompleksowy – w jej fabryce odbywa się cały proces tworzenia urządzeń elektronicznych. Udziałem naszego Klienta są projekty zapewniające zaawansowane technologicznie przemysłowe urządzenia elektroniczne oraz oprogramowanie do sterowania zasobami elektroniki pokładowej, dedykowane takim firmom, jak: operatorzy metra, operatorzy tramwajów w wielu miastach Polski (Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz i in.), przedsiębiorstwa komunikacyjne oraz największe marki samochodowe. Wysoki poziom usług naszego Klienta sprawia, iż posiada on wielu stałych kontrahentów, równocześnie budząc nieustające zainteresowanie nowych.

Biuro tłumaczeń TECH-TEXT ma przyjemność wspierać działania Klienta, wykonując dla niego tłumaczenia pisemne katalogów, informacji o produktach, prezentacji produktów oraz dokumentacji technicznej. Dbamy nie tylko o materiały informacyjne, lecz także o zapewnienie komfortu sprawnej codziennej komunikacji biznesowej, zajmując się tłumaczeniem bieżącej korespondencji oraz umawianiem spotkań z Klientami obcojęzycznymi. Do naszych zadań należą także tłumaczenia ustne podczas spotkań i imprez branżowych, a także obsługa tłumaczeniowa dużych wydarzeń, takich jak targi branżowe.

Naszemu Klientowi zapewniamy nie tylko obsługę językową na najwyższym poziomie, zlecenia wykonywane przez tłumaczy technicznych ze specjalistyczną wiedzą i dużym doświadczeniem oraz ogromną dyspozycyjność czasową i terminowość, ale również serdeczną, przyjazną atmosferę. Wszystkie te czynniki składają się na obraz naszej owocnej współpracy.

Nasz nowy Klient stara się być zawsze o krok naprzód, proponując innowacyjne i starannie przygotowane rozwiązania i działając według zasad spójnych z tymi, które za najważniejsze przyjmuje również nasze biuro tłumaczeń. Te zasady to: profesjonalizm, rzetelność, dysponowanie rozległą wiedzą ekspercką i stałe jej poszerzanie oraz przykładanie ogromnej wagi do szczegółów. Z przyjemnością rozpoczęliśmy tę współpracę, jak i z przyjemnością realizujemy każde nowe zlecenie.

Poufność podstawą zaufania naszych Klientów

Według art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tajemnica przedsiębiorstwa to informacje organizacyjne, technologiczne, techniczne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, których poufność przedsiębiorca utrzymuje podejmując określone działania, polegające między innymi na podpisywaniu z kontrahentami umów o poufności czy też klauzul o poufności.

Umowa o poufności zobowiązuje stronę bądź strony umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji przekazywanych wzajemnie w toku pracy nad wspólnymi projektami bądź podczas wykonywania zleceń, jak również do zachowania w tajemnicy informacji o wynikach pracy.

Wykonując tłumaczenia dla naszych Klientów często otrzymujemy dokumenty o charterze poufnym, które są nam przekazywane w sposób wykluczający dostęp osób niepowołanych czy też wydostanie się informacji do wiadomości publicznej. Wykonane tłumaczenie jest przekazywane Klientowi także w sposób bezpieczny dla treści poufnych. Wiemy, jak istotne naszych klientów jest zachowanie poufności zarówno danych osobowych jak i tajemnic przedsiębiorstwa. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych jak również usługowych, w szczególności takich jak kancelarie prawne, notarialne czy patentowe. Dlatego dokładamy wszelkich starań aby zapewnić naszym Klientom w tym zakresie pełen komfort i pewność, że ich informacje są bezpieczne. Pliki przekazywane nam przez Klientów chronimy przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą systemów zabezpieczeń informatycznych.

Informacje poufne objęte są w naszym biurze tajemnicą służbową. Wszyscy pracownicy biura tłumaczeń TECH-TEXT podpisują zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji związanych z Klientami oraz świadczonymi dla nich usługami. Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie poufności i ochrony danych. Zobowiązanie do zachowania poufności podpisują także nasi współpracownicy pracujący poza biurem, tj. tłumacze, weryfikatorzy, konsultanci, pomoc techniczna a także osoby zatrudniane do wykonania określonych zadań. Zobowiązanie do zachowania poufności podpisujemy i przesyłamy Klientowi na każde życzenie.

Posiadamy także archiwum zleceń w którym przechowujemy wszystkie wykonane przez nas tłumaczenia przez minimum 1 rok od wykonania i udostępniamy Klientom na życzenie.

Powierzając nam dane Klienci mają pewność, że nikt niepowołany nie będzie miał do nich wglądu!

Polski dla obcokrajowców w Warszawie

Biuro tłumaczeń TECH-TEXT ma w swojej ofercie także lekcje języka polskiego dla obcokrajowców. Nasi lektorzy posiadają doświadczenie w nauce języka polskiego. Z nami szybko zdobędziesz konkretne umiejętności językowe. Nauczymy Cię sprawnie komunikować się po polsku.

Niemal każdy z nas kiedyś uczył się języka obcego. Najtrudniejsze są początki, ale z nami szybko wdrożysz się w naukę polskiego i wnet stanie się ona prawdziwą przyjemnością. Zajęcia prowadzone przez naszych lektorów są ciekawe, praktyczne, a przede wszystkim skuteczne.

Gwarantujemy:

– bezpłatny test sprawdzający poziom języka
– atrakcyjne ceny
– dojazd do uczniów na terenie całej Warszawy

Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej: info@tech-text.com, +48 733 079 309

Szkolenie z SDL TRADOS 2015

W marcu i kwietniu 2016 pracownicy biura tłumaczeń TECH-TEXT odbyli szkolenia z obsługi programów pakietu SDL Trados 2015.

Program TRADOS 2015, którym posługuje się zespół biura tłumaczeń TECH-TEXT składa się z kilku pakietów: SDL Trados Studio 2015, SDL Multiterm Dekstop 2015, SDL Multiterm Administrator 2015. Oprogramowanie to służy do tłumaczenia wspomaganego komputerowo, tzw. CAT – Computer Assisted Translation. Program pozwala na budowanie pamięci tłumaczeń w postaci plików sdltm. W SDL Trados Studio tworzy się pliki bazy danych, w których przechowywane są jednostki tłumaczeniowe. Narzędzie to umożliwia wybranie z dostępnej, wybranej pamięci tłumaczeń najbardziej odpowiedniego w danym przypadku segmentu tekstu.

Korzystanie z pakietu programów SDL Trados 2015 wyraźnie usprawnia pracę nad tłumaczeniami i zarządzanie zarówno małymi, jak i dużymi zleceniami. Organizowanie zleceń w projekty ułatwia podział pracy między poszczególnych tłumaczy pracujących dla biura tłumaczeń TECH-TEXT. Procesy podziału tekstu, jego przekładu, korekty i w końcu weryfikacji przebiegają płynniej, a to dzięki temu, że każdy przypisany jest do konkretnej fazy projektu i wykonuje w jej ramach zadania, w których sprawdza się najlepiej.

Dzięki programom pakietu SDL Trados 2015 biuro tłumaczeń TECH-TEXT realizuje zlecenia szybciej i dokładniej, z zachowaniem jednolitej terminologii. Przekonaj się sam korzystając z usług biura tłumaczeń TECH-TEXT- zapraszamy do współpracy!

Tłumaczenie szkoleń z zakresu systemów kolejowych

Marzec był dla TECH-TEXT bardzo intensywnym miesiącem także dlatego, że wykonywaliśmy zlecenia poza miastem naszej siedziby. Jesteśmy w stanie zapewnić tłumaczenie w dowolnej lokalizacji w Polsce. Pomimo tego, że jesteśmy biurem tłumaczeń w Warszawie, niejednokrotnie wysyłamy naszych tłumaczy w różne miejsca na terenie kraju a także poza jego granicami. Tym razem nasi tłumacze pojechali do Siedlec, gdzie odbywały się szkolenia techniczne pracowników naszego Klienta, firmy Stadler, z zakresu systemów obsługi pociągów.

Tłumaczenia dotyczyły konserwacji i utrzymania drzwi pojazdów kolejowych, a także instalacji, obsługi i konserwacji pokładowego systemu komunikacji radiowej oraz instalacji, obsługi i konserwacji systemu sygnalizacji kabinowej i automatyzacji kompatybilnego z ETCS. Ten ostatni system stanowi element wdrażanego w Unii Europejskiej systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System), który ma zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego. Oznacza to stworzenie możliwości swobodnego poruszania się pociągów w sieciach kolejowych różnych państw bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw lub maszynistów.

ERTMS składa się z dwóch części: GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railways) i ETCS. GSM-R to cyfrowa łączność komórkowa dla kolei używana do transmisji danych wykorzystywanych do celów m.in. lokalizacji, telemetrii i telematyki oraz do transmisji głosowych. ETCS natomiast służy sygnalizacji kabinowej oraz automatyzacji procesu prowadzenia pociągów.

Z pomocą tłumaczenia konsekutywnego pracownicy zostali skutecznie przeszkoleni i zdobyli wiedzę, którą będą stosowaćw praktyce. Nasi tłumacze natomiast przygotowując się do wykonania zlecenia mieli okazję poszerzyć słownictwo oraz wiedzę branżową, co z pewnością wykorzystamy w przyszłości świadcząc dla Państwa najwyższej jakości usługi tłumaczeniowe.

Kompleksowa obsługa językowa firm

Art-System jest naszym Klientem od 2010 roku. Jest to firma produkcyjno-wykonawcza, specjalizująca się w kompleksowej aranżacji hal sklepowych, magazynowych i produkcyjnych. Zajmuje się także produkcją m. in. ekspozytorów, mebli wystawowych, stoisk targowych i zabudów dekoracyjnych. Wykonuje również wielkoformatowe nośniki reklamowe, ogrodzenia, balustrady oraz obiekty małej architektury miejskiej.

Biuro tłumaczeń TECH-TEXT przejęło w 2014 roku pełną obsługę językową Art-System, która obejmuje:
– obsługę korespondencji mailowej w językach obcych, angielskim i niemieckim, pomiędzy firmą i jej zagranicznymi klientami
– kontakty telefoniczne z zagranicznymi klientami firmy
– tłumaczenie dokumentów urzędowych (np. pozwoleń)
– wsparcie językowe przy załatwianiu spraw organizacyjych, np. rezerwowanie noclegów dla pracowników wykonujących prace zagranicą
– kontakt mailowy i telefoniczny z zagranicznymi urzędami
– sparcie językowe przy przygotowywaniu dokumentów przetargowych
– tłumaczenia ustne wykonywane w Polsce i za granicą

Współpraca układa się pomyślnie, o czym świadczą wystawione przez Art-System dla biura tłumaczeń TECH-TEXT referencje. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią w zakładce „Referencje”!

Konferencja ICCX Central Europe 2016

W dniach 11.02.-12.02.2016 odbyła się trzecia już konferencja branży prefabrykatów betonowych w Ossie. Biuro tłumaczeń TECH-TEXT z Warszawy zapewniło obsługę językową tego wydarzenia!

Jesteśmy dumni, że jako biuro tłumaczeń TECH-TEXT mogliśmy po raz trzeci wziąć udział w konferencji branżowej z dziedziny produkcji betonu i prefabrykatów betonowych. Wydarzenie to, w latach 2014 i 2015 zorganizowane pod nazwą Kongres ZBI, nabrało w tym roku wymiaru europejskiego, co znalazło wyraz w nowej nazwie: Pierwsza ICCX Central Europe.

Organizator konferencji, firma ad-media GmbH, powierzył nam jej obsługę językową. Biuro tłumaczeń TECH-TEXT przygotowało pisemne tłumaczenia techniczne materiałów konferencyjnych: prezentacji, streszczeń wykładów prelegentów etc. Tłumacze biura TECH-TEXT wykonali także tłumaczenie symultaniczne wykładów podczas konferencji.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu branżowym. Wierzymy, że pisemne i ustne tłumaczenia techniczne wykonane przez biuro tłumaczeń TECH-TEXT umożliwiły wszystkim uczestnikom śledzenie przebiegu konferencji i pełne zrozumienie zagadnień poruszanych podczas wykładów i dyskusji. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie za rok…

Tłumaczymy… i nie tylko

Głównym obszarem naszej działalności są tłumaczenia, jednak nie jest to jedyny zakres naszych działań. Staramy się podchodzić elastycznie do potrzeb naszych Klientów i jesteśmy gotowi dostarczyć różnorodne usługi związane z władaniem językami obcymi. Jesteśmy otwarci na różnorodne zapytania. Potrzebne tłumaczenie z języka obcego na polski? A może z polskiego na obcy? Chciałabyś przygotować się do prezentacji w języku obcym? Chciałbyś poćwiczyć przed spotkaniem z obcojęzycznym Klientem? Potrzebujesz aby Twój tekst zweryfikował rodzimy użytkownik języka obcego? Zapraszamy do kontaktu!

Witamy na stronie biura tłumaczeń TECH-TEXT!

Witamy na stronie Biura tłumaczeń TECH-TEXT. Rok 2016 rozpoczęliśmy między innymi od założenia profili na portalach społecznościowych. Odwiedź nas na Facebook, Google+, LinkedIn – śledź wpisy w Aktualnościach na naszej stronie!

Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony Aktualności, gdzie oprócz wiadomości o projektach, którymi się aktualnie zajmujemy znajdziecie również informacje o zmianach i nowościach w Biurze tłumaczeń TECH-TEXT.

Dojazd

TECH-TEXT – Biuro tłumaczeń w Warszawie

Biuro tłumaczeń TECH-TEXT mieści się w Warszawie, na linii metra M1, przystanek Metro Wilanowska, niedaleko Galerii Mokotów.
Można dojechać do nas także tramwajem linii 4, 10 i 35 (przystanek Niedźwiedzia) oraz autobusami 139, 165, 217, 218, 365, 700, 709, 715, 724, 727, 739.

Szybka wycena